Přehled akcí: 16.4. - 22.4.2018 (16. týden)

 

Termín

Akce

Účastní se

 
Po
16.4.
 

10:55-12:35

Výchovný koncert Prague Cello Quartet

1.AE, 1.CU, 1.DC, 1.MZ, 1.NA, 2.CR, 3.DC
Bauerová Monika (2.CR), Bočanová Marie (3.DC), Darchia Maia (1.NA), Havlová Jana (1.DC), Rybárová Václava (1.MZ), Šosová Milada (1.AE), Lejskeová Hana (1.CU)

 

Přijímací zkoušky

 

 

KURZ KLIMATIZACE

3.EM(Mch)

 
Út
17.4.
 

13:05-14:40

Bruslení

2.CR
Hruška Tomáš

14:15

Příprava doprovodných osob na stáž v rámci projektu ERASMUS+
pracoviště Závodí, účast nutná Z 11

Měchurová Denisa, Vít Josef, Lorenzová Jana, Fričová Jiřina, Šimková Jaroslava
Z11

 

Benefiční koncert "Hvězdy pro UNICEF"
- obsluha na rautu - zajišťuje OVY Závodí

 

 

Pedagogická rada 4.CS, 2.NA, 3.ND
12.40 U11 všichni vyučující v uvedených třídách

 

 
St
18.4.
 

8:55-12:35

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

1.PK(Ku)
Turková Hana

13:55-15:30

Bruslení
+ vybraní žáci Závodí

1.MZ
Hruška Tomáš, Klečková Miluše

 
Čt
19.4.
 

8:00- 9:40

Vydávání vysvědčení

2.NA, 3.ND, 4.CS

8:00- 9:40

Úřad práce Beroun

3.EM
Reslová Štěpánka

10:00

Prověrky BOZP
- pracoviště Závodí

U43

11:15

Školení BOZ a PO, bezpečnost chování - projekt ERASMUS+,
stáž Dolomity, vybraní žáci + doprovodná osoba

Z11

14:00-14:45

Erasmus+ - Jazyková příprava
(vybraní žáci 2. ročník Cukrář, Stravovací a ubytovací služby a 1. ročník Podnikání) Mgr. Hana Lejskeová

 

 

NAŠE PLANETA - NÁŠ DOMOV
Králův Dvůr - vybraní žáci

 

 

20.4.
 

7:10-15:30

Schůzka učitelů - výsledky ČŠI
12:40 U11

 

11:00-13:00

Obhajoby MP - 11:00 4.CS CR

Perlinger Jiří, Bašková Marcela, Měchurová Denisa

13:00-15:30

Obhajoby MP 3.ND

Bašková Marcela, Bauerová Monika, Bočanová Marie, Měchurová Denisa, Resl Martin, Šosová Milada, Trojanová Martina

14:00-14:45

Erasmus+ - Jazyková příprava

 

 

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Turková Hana

19.4.2018 (8:41)

Zpracováno v systému Bakaláři